Nordens institut På Åland

Hedersförtryck och våld i Norden

Att bryta det hedersrelaterade förtrycket är en av vår tids största frihetsfrågor. Det handlar om att alla, oavsett kön och oavsett familjebakgrund, ska få bestämma över sina egen framtid. Det handlar om saker som tagits som självklara i vårt samhälle men som förblivit oåtkomliga för de flickor och pojkar, kvinnor och män som lever i en miljö där familjens och gruppens heder är överordnad individens frihet. Hur ser situationen ut i Sverige, Finland och Åland och kan de nordiska länderna tillsammans arbeta förebyggande för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer?