Nordens institut På Åland

Nordens nya relevans

Det nordiska samarbetet har en stor folklig uppbackning, något som gör de nordiska länderna starkare såväl enskilt som tillsammans. Men hur kunde vi ytterligare skapa mervärde och skapa ännu tydligare och mer ambitiösa visioner för det nordiska samarbetet? Vilka vägar är framkomliga för en ökad mobilitet och integration i Norden, så att vi kan nå det slutmål som de nordiska statsministrarna satt upp, nämligen att Norden ska vara världens mest integrerade region.
Diskussionen tar avstamp i publikationen ”Nordens nya relevans” som riksdagens framtidsutskott gav ut våren 2019.